maatwerk

Ondersteuning op maat aan personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in de ondernemingen waarin ze worden tewerkgesteld. Met het maatwerkdecreet werden maatwerkbedrijven en –afdelingen in het leven geroepen die de inschakeling van kwetsbare werknemers beogen.