Standpunt bij beleidsnota Sociale Economie

Gehandicapte man aan het werkOp 26 januari 2015 maakte de Commissie Sociale Economie zijn standpunt bekend over de beleidsnota Sociale Economie 2014-2019 van minister Homans. De Commissie Sociale Economie onderschrijft in dit schrijven het SERV-advies en wijst ook op een aantal onduidelijkheden inzake de budgettaire impact, doorstroom en de samenwerking van de minister bevoegd voor Sociale Economie met andere ministers.