maatschappelijk verantwoord ondernemen

Een proces waarbij ondernemingen economische, ecologische en sociale overwegingen in de bedrijfsvoering integreren.