Zoeken op deze website?

    maatschappelijk verantwoord ondernemen

    Een proces waarbij ondernemingen economische, ecologische en sociale overwegingen in de bedrijfsvoering integreren.