Standpuntbepaling externe doostroomtrajecten coronacrisis

Externe doorstroomtrajecten voor doelgroepwerknemers van maatwerkbedrijven en lokale diensteneconomieondernemingen (LDE)