Documentatiecentrum

Informatiebeheer  

Op 1 januari 2019 is een nieuw bestuursdecreet in werking getreden.

Dat betekent o.a. het digitaal beheren van bestuursdocumenten. Ook de duurzame digitale bewaarstrategie voor de bestuursdocumenten van de SERV en zijn entiteiten zit daarin vervat. Deze documenten worden in "goede, geordende en toegankelijke staat" bewaard. Een woordje uitleg:  

  • goede staat: we voorzien in adequate infrastructuur en software; 
  • geordende staat: we kennen de bestuursdocumenten de nodige metadata toe en we structureren en ordenen ze op basis hiervan;
  • toegankelijke staat: de ordening via metadata laat toe dat de bestuursdocumenten (en de overheidsinformatie in de bestuursdocumenten) vlot vindbaar en raadpleegbaar zijn.  

Het geüpdatete informatiebeheersplan van de SERV en zijn entiteiten vormt de leidraad. Het werd ingeladen in het serieregister van de Vlaamse overheid.