Binnen de Commissie Sociale Economie wordt minimaal driemaandelijks overleg georganiseerd over bestaande of toekomstige beleidsmaatregelen op het vlak van de sociale economie, minimaal over:

  • de hoofdlijnen van het beleid;
  • de ontwikkeling van een beleidsvisie;
  • beleidsvoornemens, beleidsplannen en regelgeving in voorbereiding op het niveau van de Europese Unie, alsook over internationale verdragen in voorbereiding.

De Commissie Sociale Economie volgt en interpreteert de maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van de sociale economie en detecteert daarbij eventuele knelpunten.

Bij het overleg in de Commissie Sociale Economie staat het consensusprincipe centraal. Door het voeren van een dialoog tussen de vertegenwoordigende partijen maakt de Commissie Sociale Economie werk van een draagvlak waarbij de partijen samen antwoorden bieden op de belangrijkste uitdagingen die het beleid inzake sociale economie stelt.