Standpunt SINE-maatregel

Gehandicapte man aan het werkDe SINE-maatregel zou sinds de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen niet meer gecombineerd kunnen worden met subsidiëring via dienstencheques. De cumulatie zou niet stroken met de Europese groepsvrijstellingsverordening. Tegen de achtergrond van essentiële principes zoals good governance en inclusie door werk, heeft de Commissie Sociale Economie haar ongerustheid overgemaakt over de impact van deze beslissing en van de abrupte wijze waarop ze wordt toegepast. Het stopzetten van de SINE-maatregel in de sector van de sociale inschakelingseconomie zou de meest kwetsbare werknemers treffen, waaronder 50-plussers en laaggeschoolden. Deze groepen worden in de getroffen ondernemingen proportioneel meer tewerkgesteld, en deze middelen worden net gebruikt voor de extra begeleidingsnood en de opvang van productiviteitsverlies.