Wetgeving

  Oprichting en werking Commissie Sociale Economie

  Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Commissie Sociale Economie en tot opheffing van titel IX van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2000 houdende een impuls- en ondersteuningsprogramma van de meerwaarde economie.

  Decreet ondersteuning Sociale Economie

  Ontwerp van decreet betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie
  en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen

   

   

  Thema's en trefwoorden